Успешна година за ловния сокол в Унгария

За ловния сокол в Унгария тази година беше по-добра от 2010 г. – гнездата напуснаха общо 425 млади птици в резултат на успешното гнездене на 144 двойки, което означава средно 2,95 малки от гнездо. За сравнение, този брой беше 2,6 за изключително дъждовната 2010 г.

Повечето двойки (118) избраха да гнездят на стълбове от високоволтовата електропреносна мрежа, като много от тях ползваха алуминиевите гнездилки, монтирани в рамките на проекта за опазване на ловния сокол по програма ЛАЙФ на ЕС.

Подборката от снимки, представящи гнездовите резултати за 2011 г. на унгарската популация на ловния сокол можете да свалите от тук >> 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .