Първа среща на международната група за опазване на ловния сокол в Абу Даби

На 29 март 2012 г. Програмата на ООН за околна среда / Секретариатът на Конвенцията за опазване на мигриращи видове диви животни организираха първа среща на Работната група за опазване на ловния сокол в Абу Даби, Обединени арабски емирства. Участваха 30 специалисти от 18 различни страни, включително  държавни служители и представители на международни и национални неправителствени организации. 

В търсене на ловни соколи в Румъния

Тъй като началото на гнездовия сезон на ловния сокол (Falco cherrug) е най-подходящото време за търсене на нови гнездящи двойки на терен, през март 2012 г. служители на „Милвус груп“ започнаха да издирват териториални двойки и гнезда в Западната равнина на Румъния и в Добруджа.

Словашкият ловен сокол Славка успешно презимува в България

Съвсем неотдавна се потвърди отдавнашното предположение, че България е място на зимуване на ловни соколи (Falco cherrug) от по-северни страни. Снабдената със сателитен предавател женска птица Славка, излюпена в Словакия през 2011 г., прекара почти 5 месеца (172 дни между 23.10.2011 г. и 20.03.2012 г.) в централната част на Южна България. Почти през цялото време ловният сокол се придържаше към територия с площ около 831 км². В единичен случай в началото, Славка се отдалечи на около 79 км от основната си територия, но остана извън нея само 2 дни. Славка е влязла в България през Добруджа, като преди да стигне до зимната си квартира, е минала по добре известно „трасе” с многократни предишни наблюдения на мигриращи ловни соколи, както и през няколко района с бивши гнездовища на своя вид.

Стартира канал „Ловен сокол“

В Унгария стартира ново „реалити шоу“. Този път обаче, участниците не са хора, които се стремят към слава, а двойка от строго защитения вид ловен сокол. Въпреки това, наградата и в този случай никак не е малка.  В същото време задачата на двамата родители е много по-трудна от тази на участниците в обикновено шоу – да измътят пет яйца, да отгледат успешно малките и да ги подготвят за самостоятелен живот. Освен това, те трябва ежедневно да търсят храна както за себе си, така и за цялото семейство. За първи път в света всеки, който се интересува може да следи процеса на гнездене на този рядък и застрашен вид 24 часа на ден. Каналът „Ловен сокол“се намира в менюто „Webcam“ на сайта на проекта.

Ловен сокол Falco cherrug е наблюдаван в близост до изкуствена гнездилка в Североизточна България

Екип на БДЗП/BirdLife Bulgaria установи на 05.03.2012 г. ловен сокол Falco cherrug в близост до поставена през 2010 г. метална гнездилка от унгарски тип, доказал се там като най-предпочитан от вида. Птицата е наблюдавана да лети и каца, ловувайки на различни места в района около гнездилката. Соколът е бил с пълна гуша, вероятно след успешна атака, тъй като в района са наблюдавани ята птици, които могат да бъдат негови потенциални жертви. „Един от многото критерии, по които БДЗП определя мястото на поставяне на изкуствените гнездилки, е наличието на достатъчно хранителен ресурс. Очевидно въпросното място е било правилно преценено през 2010 г.”, отбеляза д-р Петър Янков, един от експертите в международния проект „Бъдеще за ловния сокол” („Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия”), финансиран по програмата Лайф+ на Европейския съюз (LIFE09NAT-HU-000384).

Syndicate content
. . . . . . . . . . . . . . . . . .