Úspešný rok pre sokola rároha v Maďarsku

Maďarské sokoly rárohy mali omnoho úspešnejší rok ako 2010: zo 144 úspešných hniezdení vyletelo spolu 425 mláďat, čo znamená priemerne 2,95 mláďat/hniezdo. Pre porovnanie, toto číslo malo v extrémne daždivom roku 2010 hodnotu 2,6.

Väčšina párov (118) si na hniezdenie vybrala stožiar vysokého elektrického napätia, pričom viaceré páry hniezdili v hliníkových búdkach, nainštalovaných v rámci projektu LIFE na ochranu druhu.

Prezentáciu poskytujúca informácie o výsledkoch hniezdenia populácie sokola rároha v Maďarsku v roku 2011 si môžete stiahnuť tu >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . .